Fantastiška mokykla

Smulkus, linijinis piešinys papuošė tuščią tavernos sieną Karalienės Mortos mokykloje, Vilniuje.  Plaudamas rankas šalia įrengtuose prustuvuose nejučia gali užsižiūrėti į nupieštus personažus ir smulkias detales.

Pagrindinis mokyklos personalo pageidavimas kuriamam  grafiško piešinio eskizui buvo piešinyje atspindėti visą mokykloje vykstantį veiksmą, nuolatinį šurmulį ir gerą nuotaiką. Aplankius Karalienės Mortos mokyklą, pasivaikščiojus jos koridoriais ir savo akimis pamačius, koks gyvenimas čia verda, kilo idėja ant tavernos sienos pavaizduoti pačią fantastiškų istorijų pilną mokyklą.

Mokyklos piešinyje matomi skirtingi kabinetai: sporto salė, valgykla, chemijos, dailės klasės, biblioteka, mokyklos koridoriai. Fantastiškoje mokykloje drauge su vaikais mokosi ir čia apsigyvenę ir įvairiausi personažai, atpažįstami iš įvairių knygų ir kino filmų.

Akimis paklaidžiojus po piešinį galima pamatyti Baby Jodą, jėgos galia priverčiantį į orą pakilti ir užgroti muzikos instrumentus, palėpėje greta čia išdaigas krečiančių vaiduoklių įsitaisiusią, šaltomis akimis į žiburėlį žvelgiančią Morą iš Trolių Mumių istorijos. O kur dar magijos ir šaudymo pamokos vykstančios fantastiškoje mokykloje..

Mokyklos stogu vaikštinėja katinai, o po pievą skraidžioja kamanės, iš klasės į klasę piešinyje skrenda ir popieriniai lėktuvėliai, o iš magijos klasėje verdančio eliksyro katilo pakyla burys šikšnosparnių..Visus šiuos interaktyvius elementus prieš pradėdami pietauti, plaudami rankas vaikai galės suskaičiuoti.