Šiame kambaryje tapomo piešinio temą jaunajai kambario šeimininkei tėveliai leido išsirinkti pačiai. Na ir jaunoji svajotoja, man atėjus apžiūrėti erdvių ir aptarti eskizų, išrėžė: turi būti kosmosas! Gavau visą sarašiuką idėjų, ką mergaitė būtinai norėtų matyti piešinyje: turėtų būti planetos, žvaigždynai, skraidančios lėkštės, palydovai, raketa, meteorai, mėnulis, žvaigždės ir žvaigždynai..

Iš karto vienbalsiai nutarėme, kad kosmosą reiktų piešti šviesų, mergaitišką, juodas galaktikos gelmes piešinyje pakeisti "skaniomis", kaip cukraus vata ar ledai, spalvomis.

Visai šeimai labai patiko mintis mergaitės įsivaizduojamo kosmoso piešinį apjungti su A. Saint-Exupery "Mažojo princo" istorija. Nutarta kosminius piešinio elementus "išbarstyti" trijose kambario sienose, niekur foniniu galaktikos vaizdu pilnai neužpildant visos sienos "nuo kampo iki kampo". Taip baltais baldais apstatytas nedidelis kambarys nepraras šviesos, bet tuo pačiu taps spalvingesnis.

Šiuose namuose gyvena dvi sesutės. Jau seniau dalinausi romantišku pievos, augančios po medžiu, piešiniu, nutapytu vyresnėlei, na o jaunėlei panorus kosmoso, su mergaičių tėveliais diskutavome, kad būtų smagu, tik nežinia, ar įmanoma bent simboliškai šiuos du piešinius, esančius skirtinguose kambariuose, kažkaip simboliškai apjungti. Ruošiant eskizus nutariau atsispirti nuo "Mažojo princo" istorijos. Taip abiejų sesučių piešiniuose apsigyveno po lapę, užaugo po rožę, na o pievos piešinyje esantis didelis rausvažiedis medis užaugo vienoje iš planetų, apšviestas melsvo, kosminės energijos šviesos spindulio, skleidžiamo iš atskridusios skraidančios lėkštės.